PDA

View Full Version : Đại Hội Đoàn (dành cho MC tham khảo)


admin
10-13-2011, 11:51 PM
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

I.Phần nghi thức :
A.Chào cờ :
- Kính mời thầy giáo chủ nhiệm, đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ
- Nghiêm ! Nhìn cờ …Chào ! Quốc ca !........Đoàn ca ! ……Thôi .
- Xin trân trọng kính mời thầy giáo chủ nhiệm, các đại biểu cùng các bạn ngồi xuống.

2.Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu :
Kính thưa Đại hội ! Nhằm hướng tới hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong năm học _____ và đề ra phương hướng nhiệm vụ và phong trào Thanh niên năm học này,đồng thời bầu ra một BCH mới có đủ năng lực và nhiệt tình để điều hành công việc. Được sự cho phép của Đoàn trường, hôm nay, Đại hội chi đoàn lớp .... được tiến hành, đó là lý do của Đại hội ngày hôm nay.
Về dự Đại hội, em xin trân trọng giới thiệu có:
1.Thầy ................
2.....................
3.
4.
B.Giới thiệu Đoàn chủ tịch:
Kính thưa Đại hội, trong cuộc họp trù bị của Chi đoàn ngày…tháng..năm….,đã thống nhất giới thiệu các đồng chí sau vào Đoàn chủ tịch :
1.Đ/c : ...............
2 Đ/c: ………….
3. Đ/c…………..
Xin Đại hội cho ý kiến Nếu Đại hội đồng ý xin cho một tràng vỗ tay.
Kính mời Đoàn chủ tịch lên làm việc !

II.Phần làm việc của Đoàn chủ tịch :
A.Giới thiệu Đoàn thư ký :
Kính thưa Đại hội ! Đoàn chủ tịch đã thống nhất với cuộc họp của Chi đoàn, giới thiệu 2 đồng chí sau đây vào Đoàn thư ký :
1.Đ/c : ………………..
2.Đ/c : ………………..
Kính mời Đoàn thư ký lên làm việc !

B.Công bố chương trình Đại hội :
Kính thưa Đại hội ! Chương trình Đại hội gồm :
- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Trình bày bản Báo cáo tổng kết công tác Đoàn, năm học _______
Và phương hướng nhiệm vụ năm học mới _________
-Trình bày các bản tham luận
- Thảo luận, biểu quyết chỉ tiêu đề ra.
- Bầu cử BCH nhiệm kỳ ………….
- Đại hội phát biểu ý kiến .
- Ban chấp hành mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.
- Bế mạc Đại hội.

C.Trình bày Bản báo cáo Phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn trong năm học tới của Chi đoàn ....... Nhiệm kỳ :I __________
Kính thưa Đại hội ! Xin được giới thiệu đ/c:_________, thay mặt cho Đoàn chủ tịch thông qua bản Báo cáo Phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn Chi đoàn .......năm học _______
D.Trình bày bản Tham luận về đoàn
Kính thưa Đại hội ! Xin được giới thiệu đ/c:
+đ/c..... thay mặt cho CĐoàn .......đọc bản Tham luận về Học Tập
+đ/c... thay mặt cho CĐoàn ......đọc bản Tham luận về VHVN - TDTT
+ đ/c..... thay mặt cho CĐoàn ......đọc bản Tham luận về Chính Trị Tư Tưởng cho các đoàn viên thanh niên
+đ/c.... thay mặt cho CĐoàn .......đọc bản Tham luận về đạo đức lối sống
E.Phần thảo luận, biểu quyết :
Qua bản Báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm học ______,cùng các bản tham luận với các chỉ tiêu đề ra, mời các đồng chí cho biết ý kiến. Để tạo thuận lợi hơn cho việc thảo luận, tôi xin được nêu lại những vấn đề chính sau :
c. Trong năm học này, cần đạt được những chỉ tiêu cụ thể là :
+
(đọc trong bản phương hướng)
d. Biện pháp để đạt được chỉ tiêu đó là gì ?
tích cực học tập rèn luyện,nâng cao tinh thần tự giác trách nhiệm đối với công việc chung
Tham gia đầy đủ các hoạt động VHVN-TDTT,nâng cao tính đoàn kết giữa các thành viên trong chi đoàn
*. Phần biểu quyết chỉ tiêu :
- Ai đồng ý với các chỉ tiêu trên xin giơ tay biểu quyết ?
- Ai không đồng ý với các chỉ tiêu trên xin giơ tay biểu quyết ?
- Ai có ý kiến khác xin giơ tay ?
( thư ký ghi lại số người đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác )

III.Phần bầu cử Ban chấp hành :
Kính thưa Đại hội ! Tại cuộc họp của Chi đoàn ngày……tháng……năm…..đã thống nhất cử các đồng chí có tên sau vào Ban bầu cử :
1.Đ/c : ……………..Trưởng ban
2.Đ/c : …………. Uỷ viên
3.Đ/c : …………….. Uỷ viên
Xin Đại hội cho ý kiến ? Nếu Đại hội đồng ý xin cho một tràng vỗ tay.
Mời các đồng chí có tên trên lên làm việc.

*.Ban bầu cử làm việc :
A.Kính mời đ/c : ......
Lên trình bầy biên bản thẩm tra tư cách đoàn viên (vâng cảm ơn đ/c...)
B.Kính thưa Đại hội, tại cuộc họp trù bị của Chi đoàn đã thống nhất :
Cơ cấu BCH nhiệm kỳ mới năm học _____là 3 đ/c, trong đó 1 Bí thư, 1 phó Bí thư, 1 Uỷ viên.
Danh sách đề cử gồm 5đ/c có tên sau :
1.Đ/c : …………..
2.Đ/c : …………………..
3.Đ/c : …………………..
4.Đ/c : ……………………..
5.Đ/c : ………………..
*.Thể thức bỏ phiếu bầu cử :
- Hình thức bỏ phiếu kín, công khai. Trong phiếu có ghi sẵn danh sách 5 ứng cử viên.Chúng ta chọn 3 đ/c.
- Ứng cử viên nào mà chúng ta không tín nhiệm thì gạch ngang họ và tên.
- Những phiếu không hợp lệ là những phiếu không gạch tên nào hoặc gạch tất cả các tên, có ký hiệu riêng hoặc viết thêm tên vào phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ phát phiếu và kiểm phiếu, số phiếu thu vào phải bằng số phiếu phát ra . - Xin Đại hội cho ý kiến. Ai chưa rõ vấn đề gì có thể hỏi.

Kiểm tra thùng phiếu, phát phiếu cho Đoàn viên. Tất cả bỏ phiếu vào thùng phiếu, Ban bầu cử kiểm phiếu và ghi vào biên bản.
Trong thời gian Ban bầu cử kiểm phiếu, Đại hội cho sinh hoạt văn nghệ.

IV.Đại biểu phát biểu ý kiến :
Kính thưa Đại hội ! Đại hội rất vinh dự được thầy ........ giáo viên chủ nhiệm đến tham dự. Thay mặt Đại hội, em kính mời thầy lên phát biểu ý kiến ………………..
Thay mặt Đại hội, em xin cảm ơn những ý kiến đóng góp chân thành của thầy giáo chủ nhiệm và em xin hứa sẽ hoàn thành những kế hoạch đề ra theo ý kiến chỉ đạo của thầy.
Kính thưa Đại hội ! Đến với Đại hội hôm nay, chúng ta vinh dự được đón tiếp đồng chí …………………..đại diện BCH Chi Đoàn lớp:........Thay mặt Đại hội, mời đồng chí lên phát biểu ý kiến.

V.Phần công bố kết quả kiểm phiếu :
( Đọc biên bản kiểm phiếu )
Kính mời các đồng chí trúng tuyển vào BCH Chi Đoàn……….năm học………….lên ra mắt và nhận nhiệm vụ.

" Kính thưa Đại hội, được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Chi Đoàn .....năm học..... chúng tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng và nhiệt tình của mình để điều hành Chi đoàn thực hiện thắng lợi chương trình kế hoạch năm học mới mà Đại hội đã đề ra. Kính mong thầy cô giáo hướng dẫn chỉ đạo giúp chúng em. Mong các đ/c nhiệt tình ủng hộ.Xin cảm ơn !

VI.Phần bế mạc :
Mời thầy giáo, đại biểu cùng tất cả các đồng chí đứng dậy.
Kính thưa thầy cô giáo, kính thưa Đại hội ! Sau một thời gian làm việc khẩn trương với một tinh thần trách nhiệm cao của những người Cộng sản trẻ tuổi, Đại hội đã thông qua bản báo cáo bản phương hướng và nhiệm vụ trong năm học ......, đã thực hiện biểu quyết và chọn được một BCH có đủ năng lực và nhiệt tình. Đặc biệt, Đại hội đã được nghe những ý kiến phát biểu chân tình của thầy chủ nhiệm và các đại biểu. Đến đây Đại hội đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội chi đoàn. Xin cảm ơn !


<Đăng tải: Tuấn Anh>